WECARE! - Our responsible collection

Společně za trvalou udržitelnost

NAŠE EKOLOGICKY 
ODPOVĚDNÉ MATERIÁLY

we care... about the planet

Použití materiálů s menším dopadem, bez využití neobnovitelných fosilních zdrojů, s využitím zbytků z výroby... Existuje několik způsobů inovace tak, aby se zvrátil aktuální vývoj klimatu, ztráta biologické rozmanitosti a posílil boj proti znečištění oceánů.

Existuje několik způsobů inovace tak, aby se zvrátil aktuální vývoj klimatu, ztráta biologické rozmanitosti a posílil boj proti znečištění oceánů.

Biobavlna

+

+

Biobavlna

Přírodní a velmi měkké vlákno
pocházející z ekologického zemědělství.

Bez použití
syntetických látek (pesticidů,
herbicidů, hnojiv)

Bez GMO

Až o 91% menší
spotřeba vody*

Až o 62% menší
spotřeba energie*

*Nezbytné k výrobě ve srovnání s běžnou bavlnou

RECYKLOVANÝ POLYESTER

+

+

RECYKLOVANÝ
POLYESTER

Vlákno vyrobené z plastových lahví a odpadu z výroby,
které získalo certifikaci dle globální
recyklační normy (GRS).

Méně odpadu v
oceánech

Šetřete s námi
omezené
neobnovitelné
zdroje planety

Neustálý
životní koloběh

Nižší emise CO2 a nižší
spotřeba
energie

RECYKLOVANÝ POLYAMID

+

+

RECYKLOVANÝ
POLYAMID

Vlákno vyrobené z materiálů po skončení
životnosti nebo odřezků z výroby.

Méně odpadu v
oceánech

Šetřete s námi
omezené
neobnovitelné zdroje
planety

Neustálý životní
koloběh

Nižší emise CO2 a
nižší spotřeba energie

*Ve srovnání s běžným polyamidem

VISKÓZA
LENZING

+

+

VISKÓZA
LENZING

Přírodní vlákno vyrobené z buničiny
z lesů obhospodařovaných trvale
udržitelným způsobem.

Zaručená dohledatelnost

Splňuje přísné normy
pro ekoznačky EU

O 50% nižší emise vody a plynu*

*Ve srovnání s běžnou viskózou

BIOBAVLNA

+

Přírodní a velmi
měkké vlákno pocházející
z ekologického zemědělství.

Bez použití
syntetických látek (pesticidů,
herbicidů, hnojiv)

Bez GMO

Až o 91% menší
spotřeba vody*

Až o 62% menší
spotřeba energie*

*Nezbytné k výrobě ve
srovnání s běžnou bavlnou

RECYKLOVANÝ POLYESTER

+

Vlákno vyrobené
z plastových lahví a
odpadu z výroby.

Méně odpadu v
oceánech<

Šetřete s námi
omezené neobnovitelné
zdroje planety

Neustálý
životní koloběh

Nižší emise CO2 a nižší
spotřeba energie

RECYKLOVANÝ
POLYAMID

+

Vlákno vyrobené z
materiálů po skončení životnosti
nebo odřezků z výroby

Méně odpadu v
oceánech

Šetřete s námi
omezené
neobnovitelné
zdroje planety

Neustálý životní
koloběh

Nižší emise CO2 a nižší
spotřeba

*Ve srovnání s běžným polyamidem

VISKÓZA
LENZINg

+

Přírodní vlákno vyrobené
z buničiny z lesů
obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem.

Zaručená dohledatelnost

Splňuje přísné normy
pro ekoznačky EU

O 50% nižší emise vody a plynu*

*Ve srovnání s běžnou viskózou

A CO ZÍTRA?

Na jaře 2020 se chystáme vytvořit kapslovou
módní kolekci ve spolupráci se společností
využívající ekologicky odpovědné zdroje a krejčovské práce.

Připojili jsme se k Paktu módních společností,
čímž jsme se zavázali zajistit, že 80%
našich kolekcí bude do roku 2025
ekologicky odpovědných.

A CO ZÍTRA?

Na jaře 2020 se chystáme vytvořit kapslovou
módní kolekci ve spolupráci se společností
využívající ekologicky odpovědné zdroje a krejčovské práce.

Připojili jsme se k Paktu módních společností,
čímž jsme se zavázali zajistit, že 80%
našich kolekcí bude do roku 2025
ekologicky odpovědných.

Etam - sans coques