logo Wecare black

WECARE

Společně pro 
udržitelný 
závazek

JAKO SIGNATÁŘ PAKTU O MÓDĚ A VÝZNAMNÝ ÚČASTNÍK OBČANSKÝCH KONZULTACÍ O ODPOVĚDNÉ MÓDĚ SE V RÁMCI NAŠEHO PROGRAMU WECARE ZAVAZUJEME K UDRŽITELNĚJŠÍMU A ETICKÉMU ROZVOJI.

"Jako společnost jsme se zavázali udělat něco pro společnost a zachovat svět, ve kterém žijeme. Jsme si vědomi naléhavé potřeby učinit spodní prádlo a módní průmysl spravedlivějšími a šetrnějšími k životnímu prostředí.
Tohle je jen začátek, WECARE!"

Laurent Milchior, spolumanažer skupiny Etam."

Laurent Milchior, Co-manager of the Etam Group

#1 

Wecare  FOR THE PLANET

WECARE

Naše kroky
ke snížení množství odpadu

VŠECHNY NAŠE TAŠKY V OBCHODECH JSOU VYROBENY ZE SMĚSNÉHO PAPÍRU FSC A PRODÁVÁME OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ TAŠKY Z ORGANICKÉ BAVLNY, ABYCHOM OMEZILI JEJICH POUŽÍVÁNÍ. ZMĚNILI JSME OBALY NAŠICH BALÍČKŮ PRO E-SHOPY, JSOU VYROBENY ZE SMĚSNÝCH RECYKLOVANÝCH VLÁKEN S CERTIFIKACÍ FSC, COŽ PRO SKUPINU ETAM PŘEDSTAVUJE ÚSPORU 55 TUN PLASTU... A TO JE TEPRVE ZAČÁTEK!

CO BUDE ZÍTRA?

Cíl do roku 2025: nulové množství jednorázových plastů (pouze recyklované nebo recyklovatelné plasty) a do roku 2030 chceme snížit naši uhlíkovou stopu o 30 %.

WECARE

Naše ekologicky odpovědné
materiály

ABYCHOM SNÍŽILI NÁŠ DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, POUŽÍVÁME PRO NAŠE KOLEKCE STÁLE VÍCE RECYKLOVANÝCH NEBO ORGANICKÝCH VLÁKEN CERTIFIKOVANÝCH NEZÁVISLÝMI MEZINÁRODNÍMI ZNAČKAMI, JAKO JSOU GOTS NEBO GRS.

DO ROKU 2021

40 % našich výrobků bude ekologicky šetrných.

The Coton 360 range, an innovation in organic cotton

The Bain collection in recycled materials:

#2 

Wecare  ON BEHALF OF WOMEN

WECARE

Naše akce v
na podporu žen

JIŽ VÍCE NEŽ 100 LET POMÁHÁME ŽENÁM CÍTIT SE SVOBODNĚ A PODPORUJEME JE, KDYŽ TO NEJVÍCE POTŘEBUJÍ. I NADÁLE SE ANGAŽUJEME VE SDRUŽENÍCH A ORGANIZACÍCH, KTERÉ POMÁHAJÍ ZLEPŠOVAT JEJICH SITUACI PROSTŘEDNICTVÍM KONKRÉTNÍCH AKCÍ.

CO BUDE ZÍTRA?

Budeme pokračovat v našem závazku vůči ženám a těmto sdružením 365 dní v roce!

French association "Solidarité Femmes"

121.947€  raised in 2020

French association "Toutes à l'école"

81.101€​  raised in 2020

WECARE

Naše kolekce, které doprovázejí všechny ženy

SNAŽÍME SE DOPROVÁZET ŽENY PO CELÝ JEJICH ŽIVOT INOVATIVNÍMI VÝROBKY PŘIZPŮSOBENÝMI JEJICH POTŘEBÁM, ABYCHOM JIM DODALI SEBEDŮVĚRU A PODPORU.

CO BUDE ZÍTRA?

Do konce roku 2021 uvedeme na trh kolekci přizpůsobenou velkým košíčkům, abychom jim nabídli maximální podporu a pohodlí.

#3 

Wecare  FOR TRANSPARENCY

WECARE

Seznámení se
srdcem našich továren

OBJEVTE BEZ FILTRU A VE VŠÍ TRANSPARENTNOSTI ZÁKULISÍ TOVÁREN, KDE SE NAŠE VÝROBKY VYRÁBĚJÍ, PŘÍMÝ PŘÍSTUP DO VÝROBNÍCH ZÁVODŮ OKAMŽITĚ V OBCHODĚ A NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

VĚDĚLI JSTE TO?

Výběru a podpoře těchto partnerů věnujeme zvláštní pozornost. Každá z představených továren je pravidelně auditována a splňuje uznávané a přísné mezinárodní sociální standardy (BSCI, SMETA, SA8000 nebo ICS).

ZÁKULISÍ NAŠICH 3 PARTNERSKÝCH TOVÁREN

Tato videa jsou přístupná v obchodě naskenováním QR kódu
na etiketě nebo přímo na etam.com na stránce produktu.

confort 1

Belamy textiles LTD.

Chittagong, Bangladesh

confort 1

Timax brassiere co., LTD.

Shenzhen, China

confort 1

Mediman

Keliba, Tunisia

CO BUDE ZÍTRA?

Do konce roku 2021 bude u 100 % našich výrobků zveřejněno zákulisí jejich výroby.

WECARE

Vaše nejčastěji kladené otázky

Co je program WECARE?

Program WECARE je paktem odpovědnosti skupiny ETAM za odpovědnější a udržitelnější průmysl. Zahrnuje všechna opatření značky zaměřená na snížení dopadu na životní prostředí a zlepšení jejího sociálního dopadu. Je založen na 6 klíčových pilířích spojených s naší činností: naše výrobky, zásobování, dodavatelský řetězec, obchody, marketing a lidské zdroje.

Fleche

Jaká jsou kritéria pro zařazení výrobku do programu WECARE?

Aby se naše výrobky staly součástí programu WECARE, musí splňovat alespoň jedno ze 6 kritérií definovaných v naší politice CSR. Tato kritéria byla definována s cílem snížit dopad výroby oděvů na životní prostředí. Jsou to tato kritéria
- použití ekologicky odpovědných nebo upcyklovaných materiálů, jako je organická bavlna nebo recyklovaný polyester,
- používání inovativních a odpovědných postupů,
- vývoj společností s certifikací fair trade,
- vyrobeno ve Francii.

Fleche

Které materiály jsou součástí programu WECARE?

Materiál, který je součástí programu WECARE, je materiál, který snižuje dopad textilního průmyslu na životní prostředí. Ve společnosti Etam jsme je rozdělili do tří kategorií:
- Organická nebo recyklovaná přírodní vlákna, jako je organická bavlna, odpovědný nebo recyklovaný len a vlna.
- Odpovědná umělá vlákna, která vznikají chemickou přeměnou přírodních rostlinných nebo živočišných vláken, jako je viskóza a měďnaté vlákno.
- Recyklovaná syntetická vlákna, jako je recyklovaný polyester, vyráběný z recyklovaného plastového odpadu, recyklovaný polyamid, který pochází z recyklovaného výrobního odpadu...

Vybrané materiály jsou certifikovány nezávislými normami, jako jsou GOTS, GRS, RWS, tedy značkami, které zaručují úplnou sledovatelnost od suroviny.

Fleche

Abychom mohli nabízet vysoce kvalitní výrobky, uplatňujeme u všech našich výrobků evropské nařízení REACH o používání chemických látek. Kromě toho jsme se jako preventivní opatření rozhodli přidat na seznam zakázaných látek ty, které jsou předmětem zkoumání asociací, například látky uvedené ve zprávě Greenpeace Detox. Také dáváme přednost dodavatelům s certifikátem Oeko-tex 100 a naše výrobky jsou pravidelně testovány externími a nezávislými laboratořemi.

Fleche

Jak můžeme maximalizovat životnost našeho oblečení?

MMaximalizace životnosti našich oděvů také přispívá k udržitelnější módě. Snažíme se vám pomoci s péčí o vaše kousky a v současné době pracujeme na komplexním průvodci péčí, který bude k dispozici do letošního léta 2021. Do té doby se prosím řiďte pokyny k péči uvedenými na etiketách výrobků.

Fleche

Ochrana zvířat je jednou z našich priorit a máme interní politiku, která vymezuje používání určitých živočišných materiálů a zakazuje jiné. Zakazujeme používání exotických kůží, jako je krokodýl nebo krajta. Nepoužíváme zvířecí kožešiny ani materiály z ohrožených druhů. Kruté praktiky, jako je loupání, škubání nebo mulčování, nejsou povoleny.

Fleche

Co děláte s neprodanými a vadnými výrobky?

Ochrana zvířat je jednou z našich priorit a máme interní politiku, která vymezuje používání určitých živočišných materiálů a zakazuje jiné. Zakazujeme používání exotických kůží, jako je krokodýl nebo krajta. Nepoužíváme zvířecí kožešiny ani materiály z ohrožených druhů. Kruté praktiky, jako je loupání, škubání nebo mulčování, nejsou povoleny.

Fleche

Jak snižujete spotřebu energie?

Zavedli jsme řadu opatření ke snížení dopadu naší spotřeby energie na životní prostředí prostřednictvím několika opatření:
- Síť našich prodejen je osvětlena LED osvětlením
- Automatizujeme naše osvětlovací systémy, abychom zabránili plýtvání energií
- Zrušili jsme logistická ramínka v konfekci, což představuje více než 100 tun plastu ročně.
- Pro výstavní ramínka jsme zřídili sběrnu v prodejně. Tato ramínka jsou opětovně využívána v našich výrobních centrech v povodí Středozemního moře v rámci oběhového hospodářství, nebo jsou zhodnocována francouzským poskytovatelem služeb specializujícím se na využití materiálů.
Tašky nyní zpoplatňujeme, abychom omezili jejich používání: nabízíme papírové tašky FSC Mixed a opakovaně použitelné tašky z organické bavlny.

Fleche

Jak nakládáte s odpady a obaly?

Zavedli jsme různá opatření ke snížení dopadu našeho odpadu na životní prostředí a pracujeme na optimalizaci obalů našich výrobků.
- Odpad třídíme v souladu s místními předpisy
- Hlavní část odpadu v obchodech tvoří balíky, proto spolupracujeme s našimi dodavateli na co největším snížení množství obalů balíků. Za tímto účelem jsme zavedli pravidla hospodaření, například optimalizovanou míru naplnění každého balíku před odesláním.
- Také jsme se jako signatáři Fashion Paktu od roku 2019 zavázali, že do roku 2025 odstraníme jednorázové plasty v oblasti B2C.

Fleche

Skupina Etam využívá k doručování svého zboží v naprosté většině případů (+90 %) námořní dopravu. V rámci přepravy zboží zůstává loď nejméně znečišťující variantou z hlediska emisí skleníkových plynů, a to před vlakem, silnicí nebo leteckou dopravou. Letecká doprava se využívá v případě zpoždění dodávky. A od roku 2019 upřednostňujeme železniční nákladní dopravu, aby co nejvíce nahradila leteckou dopravu.

Fleche

Ve kterých zemích se výrobky vyrábějí?

Vyrábíme v Evropě, Asii a Africe, například v Číně, Portugalsku, Itálii, Bangladéši, Turecku, Tunisku a Maroku, kde mají zkušenosti s výrobou našeho spodního prádla a konfekce. Partnery, se kterými spolupracujeme již mnoho let, známe a výrobu našich výrobků pečlivě monitorujeme prostřednictvím našich místních týmů. Sociální podmínky pracovníků podléhají rozsáhlému programu sociálního auditu, který řídí naše specializované týmy.

Fleche

Jak sledujete pracovní podmínky ve svých partnerských továrnách?

Pracovním podmínkám v partnerských továrnách, s nimiž spolupracujeme, věnujeme zvláštní pozornost a důrazně sankcionujeme nedodržování lidských práv, které je stanoveno v naší "Sociální politice pro dodavatele", kterou všichni dodavatelé podepisují a zavazují se ji dodržovat. Abychom zajistili dodržování těchto závazků, jsou v partnerských továrnách pravidelně prováděny audity nezávislými akreditovanými subjekty, které ověřují dodržování mezinárodních norem, jako jsou BSCI, SMETA, SA8000 a ICS. Kromě toho naše místní týmy, včetně týmu sociálního auditu, také fyzicky navštěvují továrny, aby se ujistily, že dodržují naši sociální politiku. Byl zaveden systém upozornění, který umožňuje pracovníkům nahlásit praktiky, které nerespektují pracovní podmínky zaměstnanců.

Fleche