Všeobecné prodejní podmínky

Úvod

ETAM VÁS VÍTÁ NA SVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.ETAM.CZ (dále jen „stránky“).

Tyto všeobecné prodejní podmínky a ujednání upravují výhradně prodej produktů zobrazovaných na těchto stránkách. Jsou systematicky přístupné pro zákazníky na těchto stránkách v případě registrace objednávky.

Proto zákazník v případě předložení objednávky plně a bezvýhradně souhlasí s těmito všeobecnými prodejními podmínkami a ujednáními, a to s vyloučením všech ostatních podmínek a ujednání uvedených v prospektech a katalozích vydaných ETAM, a zejména v platných prospektech a katalozích, které jsou přítomny v prodejnách.

Proto jakákoli protikladná podmínka stanovená zákazníkem, není-li výslovně přijata, bude pro ETAM nezávazná, i kdyby s ní byla seznámena. Skutečnost, že ETAM v daném okamžiku nevyužívá žádné z těchto všeobecných prodejních podmínek a ujednání, nemůže být vykládána jako zřeknutí se kterékoli z uvedených podmínek.

ETAM usiluje dle svých maximálních schopností, aby informace šířené na těchto stránkách byly přesné a aktuální, a vyhrazuje si právo kdykoliv a bez upozornění obsah stránek upravit. V případě nesplnění podmínky toto jednání podléhá zákonům Francouzské republiky a obvyklým postupům týkajícím se prodeje na dálku.

VYDAVATEL STRÁNEK

ETAM LINGERIE SA s akciovým kapitálem 6 730 140 EUR
57/59 rue Henri Barbusse
92110 Clichy Cedex
Záznam v rejstříku v Nanterre pod č. B 478 355 753
Tel.: +33.1.55.90.70.70 Vedoucí vydání: Jonathan ATTALI

HOSTING STRÁNEK

Demandware
5 Wall Street, Burlington, MA 01803 USA
+1 (888) 553 9216

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Požadujete-li jakékoli informace, odpovědi na dotazy nebo rady, obraťte se na zákaznický servis ETAM:

 • • Dopisem na adresu: Service Client www.etam.cz
  57/59 rue Henri Barbusse
  92110 Clichy cedex
 • E-mailem: Kliknutím sem otevřete kontaktní formulář

1. ÚČEL

Účelem těchto podmínek a ujednání je na jedné straně informovat každého potenciálního kupce o podmínkách a metodách prodeje zboží značky ETAM prodejcem ETAM LINGERIE SA (dále jen „ETAM“) a objednaném na stránkách www.etam.cz; a na straně druhé definovat práva a povinnosti smluvních stran při prodeji výrobků ETAM všem jednotlivcům, kteří nejsou obchodníky, kteří jsou dospělí a mají plnou způsobilost k právním úkonům (dále jen „zákazník“). Uplatňují se bez omezení nebo výhrad na veškerý prodej produktů, které ETAM uvádí na těchto stránkách.

2. PRODUKTY

Produkty nabízené k prodeji on-line jsou produkty zobrazené na stránkách, kde jsou detailně popsány a zobrazeny s maximální přesností. Informace uvedené na záznamu produktu uvádějí hlavní vlastnosti produktu (barvy, popis, složení, rozměry) a jejich cenu včetně DPH. ETAM však upozorňuje zákazníka na skutečnost, že fotografie nemohou být dokonalým znázorněním produktu nabízeného k prodeji, zejména pokud jde o barvy.

Rozdíly mohou vyplývat zejména z kvality barev fotografií, obtížnosti zobrazování materiálů na obrazovce nebo technických úprav, jakkoli jsou vyčerpávající. Tyto rozdíly nelze interpretovat jako nedodržení shody a nemohou vést ke zrušení prodeje. Pokud se objeví zjevná chyba nebo zanedbatelné opomenutí při porovnání vlastností produktu a jeho znázornění a/nebo popisu, ETAM nenese žádnou odpovědnost. Produkty a ceny jsou platné, pokud jsou součástí stránky, a to v mezích dostupnosti jednotlivých produktů.

Dostupnost produktů Produkty jsou nabízeny k prodeji v mezích dostupnosti. Při prodeji jsou nabízeny pouze produkty, které se zobrazují na stránkách zákazníkům. Při objednávání je zákazník informován o dostupnosti vybraného produktu. Není-li produkt k dispozici, ETAM souhlasí s tím, že bude co nejdříve informovat zákazníka e-mailem a uvede předpokládanou dobu čekání na dodání produktu. Zákazník může objednávku potvrdit nebo požádat o vrácení peněz za produkt na základě fakturované ceny. - Náklady na přípravu a dodání budou vráceny zákazníkovi, pokud tento potvrdí zrušení celé objednávky. - Náklady na přípravu a dodání budou účtovány zákazníkovi, pokud tento potvrdí dodání jednoho nebo více dalších dostupných produktů, které jsou součástí stejné objednávky.

3. CENY

Ceny jsou uvedeny v českých korunách (Kč) včetně daní, s výjimkou nákladů na přípravu a dodání, jakož i místních daní splatných v České republice, které hradí výhradně zákazník. Uvedené ceny zahrnují DPH platnou v den objednávky. Pokud se změní sazba daní, bude automaticky přičtena k ceně produktů. Zákazník je informován o pevně stanovené částce účasti na nákladech na přípravu a dodání uvedené ve shrnutí objednávky, a to před jejím potvrzením. Každá objednávka vyžaduje přijetí cen a popis produktů dostupných k prodeji. Jakýkoli spor týkající se tohoto bodu povede k možné výměně / vrácení peněz, jak je uvedeno níže.

ETAM si vyhrazuje právo kdykoli měnit ceny a popisy produktů, a to zejména v případě zvýšení poplatků, sazby daní a/nebo v případě zjevné typografické chyby nebo chyby zadání. Produkty však budou účtovány na základě cen platných v okamžiku registrace objednávky, s výjimkou zjevné chyby. Navzdory ostražitosti ETAM se může stát, že se na stránkách objeví chyby v cenách, a to bez ohledu na příčinu (chyba v počítači, chyba ručního zpracování, technická chyba atd.). Pokud jsou objednávky učiněny za chybné nebo zjevně nepřiměřeně nízké ceny, budou zrušeny, i když byly potvrzeny příslušnými odděleními ETAM. ETAM poté co nejdříve informuje každého ze svých zákazníků, aby mohl znovu zadat příslušnou objednávku s opravenou cenou.

4. OBJEDNÁVKA / PLATBA

Přečtěte si všeobecné podmínky a ujednání Global-E.
ETAM spolupracuje s Global-e, nezávislou službou působící jako „seller-on-record“ (SoR), která zajišťuje dodávku produktů ETAM do více než 100 destinací po celém světě. Při nákupu od Global-e, je zákazník informován, že platební metoda je **Global-e//ETAM** a na nákup se vztahují podmínky a ujednání a zásady ochrany osobních údajů Global-e, které budou jasně sděleny před odesláním objednávky.
Požadujete-li jakékoli informace, odpovědi na dotazy nebo rady, obraťte se na zákaznický servis Global-e:
Prostřednictvím dopisu: 45 Leather Lane, London EC1N 7TJ Spojené království
E-mailem: service@global-e.com

 • 4.1 Zákaznické číslo

 • Zákazník musí vyplnit uvedená pole, vytvořit profil zákazníka a získat své identifikátory pro připojení, které jsou osobní. Pokud jsou tyto identifikátory ztraceny nebo zapomenuty, je nutné ETAM co nejdříve informovat prostřednictvím oddělení zákazníků na webu. Pro zadání objednávky musí zákazník vyplnit registrační formulář a požadované údaje pro jeho identifikaci, ke kterým patří: - Platná e-mailová adresa a heslo dle vlastního výběru (důvěrné a osobní) pro identifikaci zákazníka na stránkách, - Údaje označené hvězdičkou, povinné a požadované pro zpracování faktur a doručení objednávek. Je důležité, aby zákazník vyplnil formulář co nejpřesněji, aby se zabránilo chybám nebo dopadům na zpracování objednávky. Údaje registrované na těchto stránkách jsou určené výhradně pro ETAM nebo jeho partnery v případě výslovného schválení ze strany zákazníka za níže uvedených podmínek. Každý zákazník však má možnost zadat objednávku bez předchozího vytvoření účtu kliknutím na volbu objednávky bez registrace. Poté platí níže uvedené podmínky pro potvrzení objednávky a její úhradu.

 • 4.2 Registrace objednávky

 • Každý zákazník, který chce zadat objednávku, zvolí své vybrané produkty kliknutím na tlačítko „Přidat do mého košíku“. Na konci tohoto kroku se na obrazovce zobrazí stránka se shrnutím objednávky, která umožňuje zákazníkovi provést případné změny a následně je potvrdit kliknutím na tlačítko „Pokladna“. Pro přístup k ověření objednávky musí zákazník přečíst obecné prodejní podmínky a ujednání Global-E a výslovně je přijmout zaškrtnutím políčka určeného k tomuto účelu.

 • 4.3 Ověření objednávky

 • Zákazník se zaručuje ETAM, že má potřebná oprávnění k použití platební metody, kterou si zvolil pro svou objednávku při její registraci. Zákazník prostřednictvím ověření svého nákupního košíku, shrnutí nákupní objednávky a přijetí všeobecných prodejních podmínek a ujednání vyjadřuje souhlas s přechodem do fáze potvrzení objednávky prostřednictvím platby. Cena, kterou má zákazník uhradit, je částka uvedená ve shrnutí objednávky, kterou zákazník vzal na vědomí před potvrzením své objednávky. Toto ověření se rovná výslovnému schválení všech transakcí uskutečňovaných na stránkách. Jakákoli objednávka zadaná na stránkách bude placena výhradně online prostřednictvím jedné z následujících platebních karet: CB, Visa, Mastercard, Amex a všemi ostatními metodami schválenými Global-E. Objednávka je zpracována pouze po zadání čísla bankovní karty, jejího data platnosti a bezpečnostního kódu (tři čísla na zadní straně bankovní karty). Tato platba je nakonec potvrzena ze strany EIG. Po odeslání objednávky je z karty odečtena příslušná částka.

 

  5. DODÁVKA

  Přečtěte si obchodní podmínky a ujednání Global-E.

  6. PŘEVOD VLASTNICTVÍ – PŘEVOD RIZIK

  Vlastnictví zboží zakoupeného na těchto stránkách je možné převést na zákazníka až po úplném zaplacení všech splatných částek. Neplnění platebních povinností zákazníkem dává ETAM nebo Global-E oprávnění požadovat okamžité vrácení dodaného zboží na náklady a riziko zákazníka.

  7. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  Přečtěte si obchodní podmínky a ujednání Global-E.

  8. VÝMĚNA NEBO VRÁCENÍ PRODUKTU

  Přečtěte si obchodní podmínky a ujednání Global-E.

  9. ZÁRUKA

  Nabídka produktů je v souladu s platnými pravidly Evropské unie. Každý zákazník tudíž může uplatnit zákonnou záruku na produkty Etam, která platí po dobu 2 let ode dne doručení příslušného zboží.
  V případě, že došlo k závadě na zboží do 6 měsíců od dodání, je pravděpodobné, že dotčený produkt byl vadný již při zakoupení. Po uplynutí této 6měsíční lhůty musí zákazník prokázat, že produkt byl vadný již při dodání. Tato zákonná záruka shody platí bez ohledu na existenci obchodní záruky.

  10. ODPOVĚDNOST

  Navzdory péči věnované stránkám mohou reprodukované fotografie a texty ilustrující prezentované produkty obsahovat chyby: v případě chyb ve fotografiích nebo textech nenese ETAM žádnou odpovědnost. Pokud přijaté zboží neodpovídá tomu, který je zobrazeno na stránkách, může jej zákazník vyměnit a/nebo vrátit v souladu se smluvními podmínkami a ujednáními Global-E.

  Navíc ETAM nenese žádnou odpovědnost za nesplnění uzavřené smlouvy v následujících případech:
  • nedostatek zásob nebo nedostupnost produktu,
  • narušení, celková nebo částečná stávka, zejména v případě poštovních služeb, dopravy a/nebo komunikací, záplavy, požáry, případné zásahy vyšší moci a jakékoli jiné nepředvídatelné události nebo události, nad kterými ETAM nemá kontrolu.
  ETAM nenese žádnou odpovědnost za jakékoli nepřímé škody v důsledku této smlouvy nebo zapříčiněné provozními ztrátami, ztrátou zisku, ztrátou příležitosti, škodami nebo náklady.

  Hypertextové odkazy mohou odkazovat na jiné webové stránky než na tyto stránky. ETAM nenese žádnou odpovědnost v případě, že je obsah těchto webových stránek v rozporu s platnými právními a správními předpisy.
  ETAM nepřijímá žádnou odpovědnost:
  - při jakémkoli přerušení činnosti stránek, výskytu chyb, škodách způsobených podvodným vniknutím třetí strany, které vedlo ke změně informací poskytovaných na těchto stránkách,
  - v případě nepodstatných chyb týkajících se produktů,
  - při nedostupnosti zákaznických služeb a/nebo stránek.

  11. PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

  Stránky jsou určeny výhradně pro osobní potřebu. V souladu se zákony upravujícími práva k literárním nebo uměleckým dílům nebo jiná související práva se na tyto stránky a všechny zobrazované prvky vztahují autorská práva.
  Není-li stanoveno jinak, jsou ochranné známky, design, loga, fotografie, obrázky, grafické prvky atd., které se nacházejí na těchto stránkách, stejně jako jejich sestavení výlučným vlastnictvím ETAM.
  ETAM stanoví, že jakákoli reprodukce, používání nebo částečná nebo úplná úprava jakéhokoli prvku stránek je přísně zakázána, s výjimkou předběžného, zvláštního a výslovného schválení ze strany ETAM.
  V důsledku toho může ETAM zahájit soudní řízení, zejména v případě porušení práv, proti těm, kteří přímo nebo nepřímo porušují jeho práva.

  12. STÍŽNOSTI

  V případě jakýchkoli dotazů týkajících se již zadané objednávky může zákazník kontaktovat oddělení zákaznických služeb Global-E na webu prostřednictvím nadpisu „Kontaktujte nás“ a přímo položit svůj dotaz nebo zde: service@global-e.com.
  V případě sporu musí zákazník uvést číslo objednávky, jakož i přesný důvod sporu.
  Po vyřešení problému a v případě, že je nutné vrácení peněz, je příslušná transakce provedena přímo na bankovním účtu zákazníka.

  Pokud máte problém s on-line nákupem a nedokážete jej vyřešit s obchodníkem, můžete využít tuto platformu a zaslat svoji stížnost schválenému subjektu pro řešení sporů zde:
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/

  13. ETAM zpracovává osobní údaje zákazníka

  pro následující účely:
   plnění smlouvy,
   informování zákazníků o nadcházejících novinkách a událostech zasíláním informačních bulletinů,
   informování zákazníků o komerčních nabídkách a soutěžích.

  V souladu s nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů má zákazník kdykoli právo na přístup, opravu a vymazání osobních údajů a rovněž právo vznášet námitky proti zpracování osobních údajů.

  Aby bylo možné tato práva uplatňovat, musí zákazník vznést požadavek, poskytnout své osobní údaje a kopii svého průkazu totožnosti prostřednictvím následující e-mailové adresy: privacy@etam.cz. Stránky jsou také navrženy tak, aby byly obzvláště nakloněné potřebám zákazníků. To je důvod, proč ETAM používá soubory cookie. Účelem souborů cookie je ukázat, že zákazník stránky používá. Soubory cookie proto používají pouze stránky, přidružené subjekty a Global-E za účelem zlepšení individuálně přizpůsobené služby, která je určena zákazníkovi.

  Pokaždé, když zákazník navštíví stránky, nesmí zapomenout na odpojení od svého profilu, aby zachoval důvěrnost dat.
  Chce-li se dozvědět více o zpracování osobních údajů a o souborech cookie, může si zákazník přečíst naše zásady ochrany osobních údajů.

  ETAM připomíná, že děti, které nejsou plnoleté, nemohou uzavřít smlouvu. Proto musí být objednávky určené pro nezletilé osoby zadány jejich zákonným zástupcem. V případě náhodného získání osobních údajů týkajících se nezletilé osoby má zákonný zástupce možnost vznést námitky proti jejich uchovávání a/nebo předání třetím osobám.

  14. DOBA PLATNOSTI

  Tyto podmínky platí po celou dobu online nabídky produktů a služeb poskytovaných ETAM.

  15. ZMĚNA VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK A UJEDNÁNÍ

  Vzhledem k možným změnám na stránkách si ETAM vyhrazuje právo kdykoli upravit nebo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky a ujednání. Nové všeobecné obchodní podmínky a ujednání budou v takovém případě oznámeny zákazníkovi prostřednictvím změny provedené online a budou se vztahovat pouze na objednávky potvrzené po změně.

  16. ÚMLUVA O DŮKAZU

  Počítačové registry vedené v informačních systémech ETAM a jeho partnerů za přiměřených bezpečnostních podmínek budou považovány za důkaz komunikace a objednávek, realizovaných mezi ETAM a zákazníkem.

  17. PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY – SPORY

  Tato smlouva podléhá právnímu řádu Francouzské republiky.
  V případě sporu budou kompetentní pouze francouzské soudy.

  Podle rozsudku z 20. srpna 2015 může každý zákazník bezplatně využívat služby mediátora za účelem smírného řešení sporů. Skupina ETAM zvolila zprostředkovatelské středisko MEDICYS 73 Bld de Clichy 75009 PARIS, tel.: 0149 701 593 contact@medicys.fr / www.medicys.fr