ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady (dále jen "Zásady") podrobně popisují politiku Skupiny Etam a jejích přidružených společností (dále jen "Skupina Etam") v oblasti ochrany osobních údajů a souborů cookies na stránkách www.etam.com nebo na jiných internetových stránkách, které patří Skupině Etam (dále jen "Stránky"). Tyto Zásady poskytují informace o podmínkách, za kterých Skupina Etam shromažďuje osobní údaje, důvody pro uchovávání osobních údajů, jejich používání a vaše práva, která se vztahují na všechny údaje, které nám poskytnete a které jsou shromažďovány Skupinou Etam od chvíle, kdy navštívíte naši webové Stránky.

Jakmile otevřete naše Stránky, Skupina Etam může začít shromažďovat osobní údaje, které se vás týkají. Shromažďují se zejména tyto osobní údaje :

 • • jmenné údaje, jako je váš stav, telefonní číslo, adresa vašeho bydliště pro dodání vaší objednávky, e-mailová adresa pro zasílání newsletteru, fotografie, které zasíláte,
 • • elektronické identifikační údaje uložené ve vašem počítači nebo z něj odesílané (jako jsou "cookies" nebo "IP adresy"). Vaše elektronické identifikační údaje umožňují zjistit nebo lokalizovat (s přesností nejvýše podle města) vaše místo připojení nebo internetové stránky, které jste navštívili, avšak nejsou samy dostačující k tomu, aby zjistily vaše jmenné údaje.

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Prostřednictvím našich Stránek můžete být vyzváni k tomu, abyste sdělili Skupině Etam vaše osobní údaje například při vytváření zákaznického účtu, objednávání zboží nebo přihlašování k odběru newsletteru.

Skupina Etam může začít shromažďovat některé údaje o vašem přístupu na Stránky za podmínek, které jsou podrobně popsány níže v oddílu "Soubory Cookies".

V souladu s příslušnými zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů jsme požádali o spolupráci Anne-Sophie Poggi, členku Advokátní komory, z Advokátní kanceláře POGGI, 50 rue Etienne Marcel, 75002 Paris.

2. PRÁVO NA PŘÍSTUP, OPRAVU, ODSTRANĚNÍ A NESOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo na přístup, opravu a odstranění osobních údajů, které se vás týkají, a rovněž možnost odmítnout zpracování vašich osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit kdykoli zasláním e-mailové zprávy na následující adresu : privacy@etam.com.

Rovněž máte právo na zaslání stížnosti kontrolnímu orgánu, zejména v členském státu, kde se nachází vaše trvalé bydliště, v místě vašeho zaměstnání nebo v místě, kde došlo k pochybení, pokud se domníváte, že způsob nakládání s osobními údaji, které se vás týkají, byl porušením příslušných zákonných předpisů.

Chcete-li se jednoduše odhlásit od našeho zpravodaje, klikněte na odkaz pro odhlášení na každém mailu nebo nás kontaktujte na následující adrese: Etam Lingerie, 57/59 rue Henri Barbusse, 92110 Clichy

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SKUPINOU ETAM

3.1 Důvody shromažďování údajů

Skupina Etam zpracovává na svých internetových Stránkách údaje, které se vás týkají a které jsou nezbytné z těchto důvodů :

 • • Správa odběru newsletteru (přihlášení k odběru a odhlášení odběru),
 • • Zpracování a sledování objednávek uskutečněných na našich Stránkách,
 • • Anonymní statistická evidence návštěvnosti našich Stránek,
 • • Umožnění přístupu k některým funkcím na našich Stránkách,
 • • Možnost zasílat vám informace o výrobcích a/nebo službách a zprávy s obchodním sdělením,
 • • Provádění anket a průzkumů.

3.2 Uchovávání osobních údajů

Údaje jsou uchovávány po dobu, která nepřesahuje dobu nezbytnou pro účely, kvůli kterým byly shromažďovány.

 • • Pro správu vašeho odběru newsletteru : Skupina Etam uchovává údaje po dobu 3 let od posledního kontaktu. V případě odhlášení Skupina Etam zruší zasílání newsletterů.
 • • Pro objednávky zboží : Shromážděné údaje jsou uchovávány pro potřeby vyřízení vaší objednávky, poté po dobu nezbytnou pro firmu jako platební doklad nebo smlouva; tyto údaje mohou být archivovány v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku, které se týkají doby uchovávání účetní evidence a účetních dokladů vytvořených v souvislosti s obchodními aktivitami a ustanoveními Spotřebního zákona, které se týkají doby uchovávání smluv uzavřených elektronicky.

3.3 Příjemci údajů

Vaše osobní údaje jsou určeny pro služební oddělení Skupiny Etam, kterému jsou zasílány vaše požadavky. Nicméně :

 • • Jakmile si objednáte zboží na našich Stránkách, příjemcem osobních údajů, které zašlete v souvislosti s objednávkou, je buď firma ze skupiny Etam, nebo některý z jejích dodavatelů, který je pověřen zpracováním objednávky.
 • • V žádném případě nemohou být osobní údaje předány mimo Evropu a Skupina Etam může předat vaše osobní údaje pouze :
  o Jestliže Skupina Etam musí předat tyto údaje třetí osobě, aby vám mohla poskytnout služby, které jste si objednali, nebo
  o Jestliže Skupina Etam je vyzvána soudním orgánem nebo jiným úředním orgánem ke sdělení informací, nebo
  o Jestliže jste dali předchozí souhlas se sdělením osobních údajů.

3.4 Zabezpečení a důvěrný charakter osobních údajů

Skupina Etam zavádí potřebná opatření, aby byla zabezpečena ochrana a důvěrný charakter zpracovávaných osobních údajů. Snaží se zajistit, aby nedošlo k jejich zkreslení, poškození nebo zničení, a zároveň se snaží zamezit třetím osobám v přístupu k těmto údajům. Z tohoto důvodu byla přijata řada technických a organizačních opatření ke zvýšení bezpečnosti.

Skupina Etam však nedokáže vyloučit všechna rizika spojená s používáním internetu a upozorňuje uživatele na existenci možných vnějších rizik.

Pro potřeby technického uchovávání vašich osobních dat budou vaše údaje shromažďovány u následujících příjemců :

 • • oXya – v Ile-de-France a Hauts de France,
 • • Salesforce Commerce Cloud - v Irsku,
 • • Amazon Web Service – v Německu a v Irsku,
 • • Jaguar Networks - v Provence-Alpes-Côte-d'Azur,
 • • OVH - v Hauts-de-France,
 • • Actito - v Belgii.

Skupina Etam přikládá velkou důležitost ochraně a bezpečnosti svých informačních systémů.

Skupina Etam přijala řadu opatření, aby byly odhaleny případné nedostatky v zabezpečení. Tyto nástroje mohou mimochodem vést k přístupu k osobním údajům ze strany bezpečnostních týmů. Osobní údaje však budou shromažďovány a používány výhradně za účelem zjištění a nápravy nedostatků a v souladu s platnými předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.

4. SOUBORY COOKIES A ZÁZNAMY O PŘIPOJENÍ

4.1 Co je to cookie ?

Cookie je textový soubor, který lze uložit do vyhrazeného místa na pevném disku vašeho elektronického zařízení při propojení s online službou pomocí softwaru prohlížeče. Soubor cookie umožňuje emitentovi identifikovat zařízení, v němž je registrován, během doby platnosti nebo registrace uvedeného souboru cookie.

4.2 Soubory cookies na našich Stránkách

Když se připojíte na Stránky Skupiny Etam, mohou být podle vaší volby instalovány různé soubory cookies, které rozpoznají zejména prohlížeč, který používáte během doby platnosti příslušného souboru cookie.

Vyslané soubory cookies mají za cíl

 • • vytváření statistik o objemech návštěvnosti a využívání různých prvků na webových Stránkách (navštěvované sekce a obsahy, trasy), což umožní Skupině Etam zvýšit zájem o její zboží a zlepšit služby pro její zákazníky, stejně jako zviditelnění zveřejněného obsahu;
 • • usnadnění přístupu a procházení webových Stránek, nebo poskytnutí online komunikačních služeb, které požadujete během prohlížení, a rovněž :
  o přizpůsobení zobrazování Stránek předvolbám vašeho zařízení (používaný jazyk, rozlišení displeje, použitý operační systém apod.) při návštěvách webových Stránek podle vizualizačního hardwaru a softwaru nebo čtení vašeho zařízení;
  o zapamatování informací z formuláře, který jste vyplnili na webových Stránkách (registrace nebo přístup na váš účet) nebo o zboží, službách nebo informacích, které jste vybrali na Stránkách (objednaná služba, obsah nákupního vozíku, seznam přání atd.);
  o umožnění přístupu k vyhrazeným a osobním oblastem na webových Stránkách, jako je váš účet, pomocí identifikátorů nebo údajů, které jste dříve zadali;
  o provádění bezpečnostních opatření, například když budete vyzváni k opětovnému přihlášení k obsahu nebo službě po uplynutí určitého časového limitu.

4.3 Soubory cookies vytvořené na našich Stránkách třetími osobami

Skupina Etam může na svých Stránkách používat počítačové aplikace třetích stran, které vám umožní sdílet obsah Stránek s jinými lidmi nebo informovat ostatní lidi o vaší návštěvě Stránek nebo o vašem názoru na jejich obsah.

Vytváření a používání souborů cookies třetími stranami podléhají zásadám ochrany soukromí těchto třetích stran.

Skupina Etam nekontroluje postupy používané sociálními sítěmi pro shromažďování informací o vaší návštěvě webových Stránek. Doporučujeme vám seznámit se s jejich zásadami ochrany osobních údajů, které mohou prostřednictvím svých aplikací sbírat, abyste se dozvěděli, jaké je jejich použití, včetně reklam a záznamů o procházení. Tyto zásady ochrany musí umožňovat provádět vaše volby v sociálních sítích, včetně nastavení uživatelských účtů pro každou z těchto sítí.

Naše Stránky mohou obsahovat soubory cookies vytvořené třetími stranami (komunikační agentura, společnost pro měření publika, atd.) a umožňující jim po dobu platnosti těchto souborů cookies shromažďovat informace o prohlížení Stránek z vašich zařízení a zejména měřit efektivitu placených reklam prostřednictvím vyhledávačů.

4.4 Vaše volby týkající se souborů cookies

Pro správu cookies je k dispozici několik možností. Jakékoli nastavení, které máte možnost provést, může změnit vaše procházení Internetu a váš přístup k určitým službám, které vyžadují použití souborů cookies.

Můžete kdykoli změnit svou volbu a upravit požadavky, které se týkají souborů cookies, a to některým ze způsobů popsaných níže.

Můžete nastavit software prohlížeče tak, aby soubory cookies byly uloženy ve vašem zařízení nebo naopak byly odmítnuty a to buď všechny, nebo podle jejich vydavatele.

Můžete také nastavit váš prohlížeč tak, aby jednotlivé soubory cookies byly vámi přijaty nebo odmítnuty individuálně, než bude soubor cookie pravděpodobně zaregistrován ve vašem zařízení. Další informace naleznete v části “Jak provádět své volby podle používaného prohlížeče?”

(a) Souhlas s používáním souborů Cookies

Registrace souboru cookie v zařízení je v podstatě podřízena vůli uživatele zařízení, kterou může kdykoli a bezplatně vyjádřit a změnit prostřednictvím možností, které mu nabízí software prohlížeče.

Pokud jste ve svém prohlížeči přijali ukládání souborů cookies do vašeho zařízení, soubory cookies vložené do stránek a obsahu, které jste si prohlédli, mohou být dočasně uloženy ve vyhrazeném prostoru vašeho zařízení. Budou moci být přečteny pouze jejich emitenty.

(b) Odmítnutí souborů cookies

Pokud odmítnete registraci souborů cookies ve vašem zařízení nebo odstraníte ty, které jsou tam registrovány, nebudete moci využívat určitý počet funkcí, které jsou však nezbytné pro prohlížení na určitých místech našich webových Stránek.

Došlo by k tomu v případě, že byste se pokoušeli získat přístup k obsahu nebo službám, které vyžadují vaše přihlášení. Podobná situace může nastat, když Skupina Etam nebo její poskytovatelé služeb nebudou moci pro účely technické kompatibility rozpoznat typ prohlížeče používaného vaším zařízením, nastavení jazyka a zobrazení nebo zemi, ze které se zdá, že je vaše zařízení připojeno k internetu.

V takovém případě Skupina Etam odmítá jakoukoli odpovědnost za následky spojené s narušením fungování svých služeb, které vyplývají z naší nemožnosti registrovat nebo využívat soubory cookies potřebné pro jejich fungování, které byste případně odmítli nebo vymazali.

(c) Jak provádět své volby podle toho, jaký prohlížeč používáte?

Pro správu souborů cookies a jejich předvolby je nastavení každého prohlížeče odlišné. Je popsáno v nabídce nápovědy prohlížeče, která vám umožní zjistit, jakým způsobem změnit vaše nastavení pro soubory cookies.

4.5 Pokud sdílíte používané zařízení s dalšími lidmi

Pokud je vaše zařízení používáno více než jednou osobou nebo pokud má stejné zařízení více než jeden navigační software, Skupina Etam si nemůže být jista, že služby a reklamy pro vaše zařízení jsou v souladu s vaším vlastním nastavením užívání tohoto zařízení a nikoli s nastavením jiného uživatele tohoto zařízení.

V takovém případě sdílení používaného zařízení s ostatními a nastavení prohlížeče pro soubory cookies závisí pouze na vaší volbě a odpovědnosti.

Více informací o souborech cookies a jejich používání najdete na stránkách Státní komise pro informatiku na následující adrese: https://www.cnil.fr/fr/site-web-cookies-et-autres-traceurs.

5. ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Skupina Etam může změnit Zásady ochrany osobních údajů. V takovém případě zajistí, abyste byli informováni buď prostřednictvím zvláštního upozornění na našich Stránkách, nebo osobním upozorněním, zejména při zasílání informačních newsletterů.

6. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEZLETILÝCH

Naše webové Stránky nejsou zaměřeny na nezletilé osoby. Přístup k našim Stránkám však není zakázán pro nezletilé, protože jejich obsah není nevhodný pro osoby mladší 18 let.

V případě, že by mezi informacemi získanými prostřednictvím našich webových Stránek byly získány údaje o nezletilé osobě, právní zástupce nezletilého může požádat na adrese privacy@etam.com o opravu, změnu nebo vymazání těchto údajů.